Functies

ONMISBARE BASIS

Diensten

Heldere functiebeschrijvingen, degelijke functiewaardering en een transparant beloningssysteem vormen de basis van een gedegen personeelsbeleid.

VAN DER POT ADVIES begeleidt organisaties bij het opstellen van functieprofielen, het waarderen van functies en het inrichten van een adequaat beloningsgebouw en –systeem. Ook voor opzetten van een passend waarderingssysteem of voor onderhoud van uw functieprofielen en functiewaarderingen kunt u bij ons terecht. Indien gewenst voeren wij voor u een benchmarkonderzoek uit, waarbij wij de inschalingen en overige arbeidsvoorwaarden van uw organisatie vergelijken met andere organisaties.

Aanpak

In de uitvoering van trajecten op dit vlak besteden wij veel aandacht aan een zorgvuldige afstemming met management en medezeggenschap. Vaak resulteert dit in het opstellen van een regeling die de spelregels rondom beschrijving, waardering en beloning vastlegt. Daarnaast besteden wij zorg aan de communicatie met uw medewerkers. Wij leveren u daarvoor de input aan in de vorm van een presentatie, voorbeeldbrieven of nieuwsbrieven. Door onze aanpak zijn de afspraken voor een ieder duidelijk en bewerkstelligen wij een optimaal draagvlak.

Vragen / contact

Heeft u een vraag over onze mogelijke inzet op het gebied van functiebeschrijving, functiewaardering of beloning? Wij bespreken graag de mogelijkheden met u, dus neem gerust contact met ons op via info@vanderpotadvies.nl of 030-27 22 333 .