Resultaten

STURING OP PRESTATIES

Resultaatmanagement

Diensten

Concrete, heldere resultaatafspraken helpen u om uw organisatiedoelen te realiseren. Bovendien geven resultaatafspraken uw medewerkers duidelijkheid over wat er van hen verwacht worden. Aan gemaakte resultaatafspraken kunt u desgewenst uw beoordelings- en beloningssystematiek koppelen. Wij helpen u graag met het opzetten van een methode om resultaatafspraken te maken en te verankeren binnen uw organisatie.

Aanpak

In onze aanpak van projecten die gericht zijn op resultaatgericht werken besteden wij veel aandacht aan de aansluiting bij uw organisatiecultuur. Medewerkers, medezeggenschap en leidinggevenden worden daarom nauw betrokken. Wij formuleren nauwgezet de beleidsdoelstellingen die u met resultaatgericht werken voor ogen heeft, ondersteunen u bij de inbedding in uw personeelsbeleid en trainen leidinggevenden en medewerkers in het werken met resultaatafspraken.

Vragen / contact

Heeft u een vraag over onze inzet op het gebied van resultaatgericht werken of sturen op prestaties? Wij komen graag bij u langs om de mogelijkheden te bespreken, dus neem gerust contact met ons op via info@vanderpotadvies.nl of 030-27 22 333 .